Prisliste 2019

Følgende priser er opgivet i svenske kroner.

Registraturen:
Pass: 1300 kronor per passansökan. Om ansökan inkommer till registraturen före 1 november det år fölet är fött är avgiften per passansökan 900 kronor.

Tilläggsregistrering: Med införande i Grundstambok 900 kronor. Endast tilläggsregistrering 300 kronor.

Ägarbyte: 200 kronor.

Kastrering, införande i pass av uttag ur livsmedelskedjan, ändring av signalementsbeskrivning ochavliden häst: 300 kronor per händelse inklusive avgift för rekommenderat brev.

Licenser:
Licensbetalning, FNH tillhanda senast 1 maj: 500 kr.
Licensbetalning, FNH tillhanda 2 maj - 30 juni: 1 500 kr. 
Licensbetalning, FNH tillhanda 1 juli och framåt: 4 000 kr.

Beteckningsbevis, FNH tillhanda senast 1 maj: 1 500 kronor.
Beteckningsbevis, FNH tillhanda 2 maj - 30 juni: 1 500 kronor + 1 000 kronor = 2 500 kronor.
Beteckningsbevis, FNH tillhanda 1 juli och framåt: 1 500 kronor + 3 500 kronor = 5 000 kronor.

Betäckningsintyg, FNH tillhanda senast 1 maj: 2 500 kr.
Betäckningsintyg, FNH tillhanda 2 maj - 30 juni: 2 500 kronor + 1 000 kronor = 3 500 kronor.
Betäckningsintyg, FNH tillhanda 1 juli och framåt: 2 500 kronor + 3 500 kronor = 6 000 kronor.

Språngrulla:
Språngrulla ska redovisas senast 30 september. Om någon del av redovisningen inte inkommit 1 oktober offentliggörs i föreningens medlemstidning att redovisning inte har inkommit för aktuell hingst. Gäller även hingstar i utlandet. Fullständig redovisning ska ha inkommit för att licens senare ska kunna lösas för hingsten.

Övrigt:
Premier för FKP och KBI 2019. 
Premie för Frivilligt körprov, FKP: 500 kronor per godkänt prov.

Premie för Kör
BarhetsIntyg, KBI: 1 000 kronor per godkänt prov.

Medel från Professor Karl Erikssons fond för bekostande av hovbroskröntgen 2019 för hingstar födda 2017 vilka avses att visas på avelsvärdering för hingstar 2020.