Medlemskab

FNH Föreningen Nordsvenska Hästen, er en landsdækkende svensk forening.

Denne forening er opdelt i 27 underdistrikter, hvoraf de 3 er i Danmark.

De danske distrikter er:

  • Distrikt Jylland Nord/Midt
  • Distrikt Syd/Fyn (ikke aktiv endnu)

  • Distrikt Sjælland/Øerne

Før 2007, var der en landsdækkende dansk forening, men grundet det lille antal medlemmer og heste, fandt man det bedre at ændre strukturen.

Den landsdækkende forening, "Foreningen Nordsvensk Hest Danmark" http://www.nordsvensk-hest.dk/9881123 er dog bibeholdt, da vi skal have en landsdækkende forening, for at kunne betale Landsudvalget for heste et årligt gebyr, hvis nogen vil deltage i Roskilde dyrskue og Landsskuet i Herning.

Har man interesse i at læse referater fra bestyrelsesmøderne, er man velkommen til at kontakte sekretæren, som så kan sende dem.

Ønsker man at blive medlem af vores forening kontakt da gerne bestyrelsen.

Et medlemskab koster 400 danske kroner om året og indbetales i januar/februar til kasseren som så sørger for en fælles overførsel.

Del siden