Prisliste 2019

Følgende priser er opgivet i svenske kroner.

Registraturen:
Pass: 1300 kronor per passansökan. Om ansökan inkommer till registraturen före 1 november det år fölet är fött är avgiften per passansökan 900 kronor.

Tilläggsregistrering: Med införande i Grundstambok 900 kronor. Endast tilläggsregistrering 300 kronor.

Ägarbyte: 200 kronor.

Kastrering, införande i pass av uttag ur livsmedelskedjan, ändring av signalementsbeskrivning ochavliden häst: 300 kronor per händelse inklusive avgift för rekommenderat brev.

Licenser:
Licensbetalning, FNH tillhanda senast 1 maj: 500 kr.
Licensbetalning, FNH tillhanda 2 maj - 30 juni: 1 500 kr. 
Licensbetalning, FNH tillhanda 1 juli och framåt: 4 000 kr.

Beteckningsbevis, FNH tillhanda senast 1 maj: 1 500 kronor.
Beteckningsbevis, FNH tillhanda 2 maj - 30 juni: 1 500 kronor + 1 000 kronor = 2 500 kronor.
Beteckningsbevis, FNH tillhanda 1 juli och framåt: 1 500 kronor + 3 500 kronor = 5 000 kronor.

Betäckningsintyg, FNH tillhanda senast 1 maj: 2 500 kr.
Betäckningsintyg, FNH tillhanda 2 maj - 30 juni: 2 500 kronor + 1 000 kronor = 3 500 kronor.
Betäckningsintyg, FNH tillhanda 1 juli och framåt: 2 500 kronor + 3 500 kronor = 6 000 kronor.

Språngrulla:
Språngrulla ska redovisas senast 30 september. Om någon del av redovisningen inte inkommit 1 oktober offentliggörs i föreningens medlemstidning att redovisning inte har inkommit för aktuell hingst. Gäller även hingstar i utlandet. Fullständig redovisning ska ha inkommit för att licens senare ska kunna lösas för hingsten.

Övrigt:
Premier för FKP och KBI 2019. 
Premie för Frivilligt körprov, FKP: 500 kronor per godkänt prov.

Premie för Kör
BarhetsIntyg, KBI: 1 000 kronor per godkänt prov.

Medel från Professor Karl Erikssons fond för bekostande av hovbroskröntgen 2019 för hingstar födda 2017 vilka avses att visas på avelsvärdering för hingstar 2020.

Del siden