Ejerskifte

Sådan foretager du ejerskifte af en Nordsvensk Brugshest:

1. Ejerbeviset udfyldes og underskrives (vigtigt!) af både køber og sælger.

2. Det underskrevne ejerbevis sendes med posten til den svenske registrator;

FNH Registrator

c/o Anna-Caisa Lindbäck

Storvägen 66, 952 04 PÅLÄNG

Telefon 070-780 58 00

Telefontid helgfri vardag 8.00-10.00

e-post: registrator@nordsvensken.org

 

3. Registratoren sender derefter en regning på ejerskiftet.

4. Når regningen er betalt sendes det nye ejerbevis til den nye ejer.

5. Den nye ejer opbevarer det nye ejerbevis i hestens pas.

Del siden