Elektronisk indrapportering af føl til avlsforbundet i Sverige (Blå basen)

Sådan gør du:

1. Hav bedækningsrapport, serienummer og kode (lösen for webrapport) klar.

2. Gå ind på hjemmesiden: http://blabasen.se/sh/sto/ og klik på "Klicka här for att registrera resultat av betäckning."

3. Blanketten udfyldes. Informationerne findes på talonen, som du har fået tilsendt af hingsteholderen.

4. Når alt er udfyldt, klikker du på den blå knap i
nederste højre hjørne "Registrera".

Del siden