Det er gratis at annoncere på Nordvensk.dk, såfremt man er medlem af vores forening FNH jylland distrikt nord/midt – både ved salg af Nordsvenske Brugsheste og/eller udstyr relateret til racen.

For ikke-medlemmer er prisen 100kr. Vi annoncerer kun heste af racen Nordsvensk Brugshest.

Salg af heste

Vi har intet til salg for tiden.

Salg af udstyr

Vi har intet til salg for tiden.

Udlåning af Lunningsbue

Lunningsbue udlånes til medlemmer.

Foreningen har investeret i at få bygget en lunningsbue, som er særlig velegnet til tilkørsel. Den er fæstnet til seletøjet med stænger, så risikoen for farlige situationer mindskes, hvis hesten bakker eller drejer.

Ønsker du at låne lunningsbues kan du kontakte:

Formand Andrea Schmidt på 53772647 eller
Formand Poul Strunge på 40195682.