Bestyrelsen

Formand
Andrea Schmidt

villasinding@hotmail.com
Tlf. 53772647
Sekretær
Karina Døhlie

k.dohlie@gmail.com
PR-ansvarlig
Jette Holm

jetteholm81@yahoo.dk
Tlf. 28778160
Kontakt til avis:
Jette Holm

jetteholm81@yahoo.dk
Tlf: 28778160
Formand
Poul Strunge

poulstrunge54@gmail.com
Tlf. 40195682
Kasserer
Bettina Struer Skovgaard

bskovgaard@stofanet.dk
Tlf. 40281794
Ansvarlig for registrering af hopper i distriktet:
Andrea Schmidt
villasinding@hotmail.com
Tlf: 53772647
Kontakt til avis:
Andrea Schmidt

villasinding@hotmail.com
Tlf: 53772647
Sekretær
Bente Toft Strunge

btstrunge@gmail.com
Tlf: 27266519
Medlemsansvarlig
Bettina Struer Skovgaard

bskovgaard@stofanet.dk
Tlf. 40281794
Ungdomsansvarlig:
Jette Holm

jetteholm81@yahoo.dk
Tlf: 28778160
Menigt medlem:
Eva Karin Christensen

Eva_baun@hotmail.com
Tlf: 22635097

Uden for bestyrelsen

Hjemmesideansvarlig:
Ekstern, Kristina Strunge

nordsvensk.dk@gmail.com
Tlf: 60223931
(Send gerne en SMS til 60223931 for at gøre opmærksom på, at der er kommet mail)
Kørekursusansvarlig:
Michael Skovgaard

bskovgaard@stofanet.dk
Tlf: 40281794
Ansvarlig for tryk på tøj:
Annette Brander

annette.brander@rn.dk
Tlf: 29477192