Der findes tre forskellige køreprøver, der kan aflægges ved en kåring. De to af køreprøverne gives der point for, frivillig køreprøve – 3-års heste og KBI 4-års heste. Disse køreprøver kan kun aflægges, når hesten er henholdsvis tre eller fire år. Den sidste køreprøve er for hopper, der skal stambogsføres. Her gives ingen point – kun godkendt eller ikke godkendt.

Frivillig køreprøve for 3-års heste

Information kommer.

KBI – For 4-års heste

Fireårshopper, hingste og vallakker af racen Nordsvensk Brugshest tildeles bevis for køreegnethed efter godkendt køreprøve foran en dommer, der er specielt udvalgt af FNH’s bestyrelse. Dommeren skal følge FNH’s ”Forskrifter for dommere ved køreprøve til bevis for køreegnethed”.

For at få lov til at aflægge prøve for bevis for køreegnethed skal hesten være registreret i FNH’s register Grundstambogen og tilmeldt den lokale pladsansvarlige i distriktet med henblik på eksteriørbedømmelse og køreprøve. Ved dyrskue og lignende sker tilmelding til den arrangerende forening.

Der skal betales tilmeldingsafgift, hvis størrelse fastsættes af arrangøren. Angiv på tilmeldingsblanketten, at hesten skal aflægge prøve med henblik på bevis for køreegnethed.

Hvis hestens ejer eller nære pårørende – registreret på samme adresse – er medlem af FNH, udbetales en kørepræmie.

Dommeren skal oprette en protokol ved udført køreprøve på en særlig blanket. Blanketten rekvireres fra FNH. En kopi af blanketten afleveres til hestens ejer, straks efter prøven er gennemført. Arrangøren opbevarer en arkivkopi, og originalen sendes til FNH’s registratur. Et godkendt bevis for køreegnethed indgår i avlsvurderingen for såvel individet som for forældrene.

FNH sender et bevis for køreegnethed til hesteejeren, efter at originalen er modtaget ved FNH’s registratur.

Prøven skal gennemføres på et egnet sted, hvor kåringsdommere er til disposition. For eksempel ved kåring, avlsvurdering eller dyrskue.

Banen skal være 300-400 meter lang. En passende arbejdsvogn læsset med et læs, der vejer ca. 300 kg, skal anvendes. Dog skal læsset afpasses underlag og terræn. FNH’s distrikt er ansvarligt for, at en vogn findes på pladsen. Maratonvogn, gig og lignende må ikke anvendes.

Hesten skal være udstyret med en vel tilpasset stavsele, og hovedtøjet skal være med et trensebid eller stangbid af vedtaget type. Hjælpetøjler og lignende er ikke tilladt.

Hesteejeren eller kusken bør gå prøvebanen igennem før start. Ejeren/kusken kan fremkomme med bemærkninger til banen. Kusken kan nægte at køre den aktuelle bane og vælge at aflægge prøven ved en anden lejlighed. Når kusken har spændt hesten for vognen, må han/hun anses for at have godkendt banen.

Se hvordan køreprøven kan foregå for hingste her

eller

for 4-års hopper og vallakker her: Del 1 og Del 2

Følgende dele skal bedømmes
  • forspænding, fraspænding
  • igangsætning, trækteknik
  • parader
  • rykning (bagsele anbefales)
  • temperament, samarbejdsvilje og lydighed

Der kan uddeles maksimalt 10 points for hvert moment, hvilket giver et maksimalt totalpointtal på 50 points. For godkendt prøve kræves mindst 35 points totalt. Delpoint under 7 godkendes kun, når det gælder rykningsmomentet, hvor minimum 5 points er godkendt.

Af sikkerhedshensyn skal en medhjælper være til stede ved for- og fraspænding.

Forsøg til forspænding må foregå i højst 5 minutter. Dommeren har ret til at afbryde forspændingen, hvis han/hun ud fra et sikkerhedshensyn anser det for nødvendigt.

Stambogsføring hopper

Information kommer.