Elektronisk indrapportering af føl til avlsforbundet i Sverige (Blå basen)

Sådan gør du:

1. Hav bedækningsrapport, serienummer og kode (lösen for webrapport) klar.

2. Gå ind på hjemmesiden: http://blabasen.se/sh/sto/ og klik på “Klicka här for att registrera resultat av betäckning.”

3. Blanketten udfyldes. Informationerne findes på talonen, som du har fået tilsendt af hingsteholderen.

4. Når alt er udfyldt, klikker du på den blå knap i nederste højre hjørne “Registrera”.

Ejerskifte

Sådan foretager du ejerskifte af en Nordsvensk Brugshest:

1. Ejerbeviset udfyldes og underskrives (vigtigt!) af både køber og sælger.

2. Det underskrevne ejerbevis sendes med posten til den svenske registrator;

FNH Registrator
c/o Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66, 952 04 PÅLÄNG

Telefon: 070-780 58 00
Telefontid hverdag: 8.00-10.00

Mail: registrator@nordsvensken.org

3. Registratoren sender derefter en regning på ejerskiftet.

4. Når regningen er betalt sendes det nye ejerbevis til den nye ejer.

5. Den nye ejer opbevarer det nye ejerbevis i hestens pas.