Generalforsamling lørdag den 3. februar 2024

Der indkaldes hermed til årets generalforsamling for Foreningen Nordsvenske Hest,

distrikt Jylland Nord/Midt lørdag den 3. februar 2024 kl. 13.00.

Sted: Jesper og Helene L. Madsen Sejrupvej 66, Sejrup 7323 Give.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, stemmetæller og referent
 3. Indkomne forslag indsendes senest 20. januar til Andrea Schmidt (villasinding@hotmail.com) eller Karen-Margrethe Madsen (madsen0300@gmail.com)
 4. Godkendelse af dagsorden og prioritering
 5. Årsberetning v/Andrea Schmidt
 6. Nyt fra Sverige v/Andrea Schmidt
 7. Orientering omkring Facebookgruppen
 8. Gennemgang af regnskabet v/ Bettina Struer Skovgaard
 9. Medlemskontingent fastholdes
 10. Kåring 2025
 11. Dyrskue 2024
 12. Motioner
 13. Behandling af indkomne forslag
 14. Uddeling af hæderspriser og vandrepokal
 15. Eventuelt
 16. Valg til bestyrelsen – på valg er Andrea Schmidt, Annette Brander og Karen-Margrethe Madsen

Der vil være fællesspisning. Drikkevarer kan købes for rimelige priser.

Vi satser på, at den nye bestyrelse kan nå at konstituere sig lige efter generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling 20. januar 2024 til Karen-Margrethe Madsen (sekretær) på tlf.: 28 29 79 78 eller mail: madsen0300@gmail.com